Listopad 2014

Manga Izaya x Shizuo II

29. listopadu 2014 v 13:03 | Kate-chan

13. Kapitola

27. listopadu 2014 v 12:56 | Kate-chan |  Čarodějnice z Hex Hall

13. Kapitola


38.kapitola: Yuminčiny 1. narozeniny.

25. listopadu 2014 v 12:45 | Flow |  Vampire Hunter

38.kapitola: Yuminčiny 1. narozeniny.


12. Kapitola

20. listopadu 2014 v 12:45 | Kate-chan |  Čarodějnice z Hex Hall

12. Kapitola


37.kapitola: Peinova svatba.

18. listopadu 2014 v 12:44 | Flow |  Vampire Hunter

37.kapitola: Peinova svatba.

Manga Izaya x Shizuo I

15. listopadu 2014 v 12:42 | Kate-chan |  Izaya x Shizuo

11. Kapitola

13. listopadu 2014 v 12:36 | Kate-chan |  Čarodějnice z Hex Hall

11. Kapitola


36.kapitola: Pein se bude ženit.

11. listopadu 2014 v 12:43 | Flow |  Vampire Hunter

36.kapitola: Pein se bude ženit.


10. Kapitola

6. listopadu 2014 v 12:22 | Kate-chan |  Čarodějnice z Hex Hall

10. Kapitola


35.kapitola: Postřelený Zero.

4. listopadu 2014 v 12:41 | Flow |  Vampire Hunter

35.kapitola: Postřelený Zero.